За нас

В и М Одит ЕООД е част от групата В и М Компания ООД. Това ви позволява да изполвате опита и ресурсите не само на В и М Одит ЕООД, но и на групата В и М Компания ООД.
Едноличен собственик и Управител на В и М Одит ЕООД е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор Иван Милев. Той има 5 години опит в областта на одита и 10 години като собственик и Управител на В и М Компания ООД.

Гарантираме ви спазване текущото законодателство и внимание към детайлите. При нас получавате комплексно и коректно обслужване, което ви дава сигурност за достоверността на финансово-счетоводната информация за фирмата ви, предпазва ви от проблеми при проверки и ви дава възможност значително да подобрите финансовите резултати на вашата фирма.

Може да разчитате на професионализма на нашия екип. Съвместната работа на експерти в различни области (одит, счетоводстсво, данъци, осигуряване, право) ви гарантира комплексно решение на възникнали казуси и максимална ефективност на предложените решения.

Може да се възползвате от нашите одиторски услуги дори да не се намирате в гр. София - извършваме одит на дружества и проекти в цялата страна.

Нашият екип:

Собственик и Управител на В и М Одит ЕООД

д.е.с. Иван Милев - регистриран одитор
+359 2 981 15 35 / вътр. 15
milev@vm-kompania.com

Собственици и Управители на В и М Компания ООД

д.е.с. Иван Милев
+359 2 981 15 35 / вътр. 15
milev@vm-kompania.com

Дечо Василев
+359 2 981 15 35 / вътр. 25
vasilev@vm-kompania.com

Младши одитори

Магдалена Стоева
+359 2 981 1535 / вътр. 18
stoeva@vm-kompania.com

Станислава Георгиева
+359 2 981 15 35 / вътр. 13
s.georgieva@vm-kompania.com

 

ТРЗ експерти

Иван Митов
+359 2 981 15 35 / вътр. 14
mitov@vm-kompania.com

Елена Чолева
+359 2 981 15 35 / вътр. 23
choleva@vm-kompania.com

Юристи

адвокат Милена Милева
+359 2 981 15 35 / вътр. 24
m.mileva@vm-kompania.com