Одит на данъчната ви политика

Одит на данъчната политика на фирмата виЗа вас ли е услугата одит на данъчната политика на фирмата ви?

Услугата одит на данъчната политика на фирмата ви е подходящ за вас, ако:

  • искате да минимизирате риска от санкции в областта на данъчната политика.
  • искате да си гарантирате сигурност.
  • искате ефективно да управлявате бизнеса си.

Какво получавате при изпълнен от нас одит на данъчната политика на фирмата ви?

  • Доклад с висока степен на сигурност за водената от дружеството данъчна политика, рискове и ефекти.

Какво представлява услугата одит на данъчната политика на фирмата ви?

Услугата одит на данъчната политика представлява оценка на риска от прилагане на данъчното законодателство и оценка на данъчните ефекти при различни подходи на прилагането му. Тя включва препоръки за намаляне на рисковете и подобряване на данъчните ефекти.

Извършваме одит съгласно Международните одиторски стандарти (МОС), които ви гарантират професионално изпълнение на услугата.

При одита задължително взимаме под внимание вашите специфични изисквания. Съответно очакваме пълно съдействие от вас и вашия персонал.

Свържете се с нас сега!