Добре дошли на сайта на В и М Одит ЕООД

При нас ще намерите разнообразни одиторски услуги, счетоводни и правни услуги. Получавате комплексно и професионално обслужване, защото екипът ни се състои от опитни експерти в различни области:

  • - финансов одит;
  • - данъци и осигуровки;
  • - счетоводство;
  • - ТРЗ;
  • - право.
Гарантираме ви оценка на детайла, поглед върху цялостната ви дейност, внимателно изслушване и усет към вашите потребности при изпълнение на всички одиторски услуги. Обърнете внимание, че различните одитни дейности се характеризират с различна степен на сигурност. Това ще повлияе на резултатите, които искате да постигнете с одита.
    Извършваме одиторски услуги в цялата страна!
    Може да разчитате на В и М Одит ЕООД като сигурен партньор в дългосрочен план.

Нашите услуги

Одит на проекти

Извършваме независим финансов одит на проекти, вкл. международни проекти и с договор за безвъзмездна финансова помощ. Работим в съответствие с МСССУ 4400. Одитът гарантира високо ниво на сигурност... Вижте повече.

Проверка при преобразуване

Проверка при преобразуване от регистриран одитор по закон се прави при: вливане; сливане; разделяне; отделяне; отделяне на еднолично търовско дружество; промяна на правната форма. Вижте повече.

Доброволен независим финансов одит

Ако за вас информацията от счетоводството е полезна и важна; искате висока степен на сигурност и ефективно да управлявате бизнеса си, препоръчваме ви услугата доброволен независим финансов одит. Вижте повече.

Одит на контролната система

Изберете одит на контралната система на предприятието ви, ако искате да намалите риска от измами, злоупотреби, кражби и грешки, да си гарантирате сигурност и да управлявате бизнеса си ефективно. Вижте повече.

Преглед на финансови отчети

Когато искате сигурност за своя бизнес без да прибягвате до цялостен одит, възползвайте се от услугата преглед на финансови отчети. Процедурата не е одит, но ви дава умерена степен на сигурност. Вижте повече.

Oдит на данъчната политика

Услугата одит на данъчната политика на предприятието ви ще ви помогне за минимизиране на риска от санкции в областта на данъчната политика, гарантиране на сигурност и по-ефективно управлявление на бизнеса ви. Вижте повече.

Финансова стабилност на партньор

Ако искате да намалите риска от неизпълнение на задълженията на партньорите си при сключване на важна сделка и да си гарантирате сигурност при започване на парньорски взаимоотношения... Вижте повече.

Анализ на договори

Когато ви предстои сключване на важна сделка, ако искате да сте наясно с всички ефекти от нея; да постигнете масимално добър резултат за вас и да намалите риска от непредвидени и неочаквани негативни резултати. Вижте повече.

Дю дилиджънс

При придобиване на бизнес (или акции / дялове от предприятие), ако не искате да сбъркате в една от най-сложните сделки в бизнеса и търсите сигурност в бизнес решенията и действията си, вижте повече за услугата ни дю дилиджънс. Вижте повече.

Компилиране на финансови отчети

Понякога е по-добре независима компетентна страна да изготви финансовия отчет на вашето предприятие. Ние ви гарантираме високо ниво на професионализъм при компилиране на финансови отчети. Вижте повече.

Управление на счетоводството

Ако нямате необходимата подготовка и опит в сферата на счетоводството, със сигурност имате нужда от експерт, за да усетите наистина ефективното управление на финансовата отчетност на бизнеса ви. Вижте повече.